صفحه اصلی /   بلاگ /  چند اصطلاح کاربردی

چند اصطلاح کاربردی

، زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اصطلاحترجمه
Wow I’m impressedتحت تاثیر این حرکت قرار گرفتم
That’s a real improvement داری عالی پیش میری
You are on the right trackدر مسیر درستی حرکت میکنی
Just a minute
wait a minute
یه لحظه صبر کن
Can you wait a minute? میشه یه لحظه صبر کنید؟
I'll be with you in a minute.تا چند لحظه دیگه بر میگردم!
Would you mind waiting a minute?امکان داره یه لحظه صبر کنید؟
Hold your horsesبه معنی 'صبر کن' یا 'عجله نکن'
Hold on a minute
Hang on
صبر کن
Don't talk backحاضر جوابی نکن
You are a double_faced personتو آدم دورویی هستی
Any rewards for meپس شیرینی من چی
Keep up the good work!به کارت ادامه بده.
That was a nice try.تلاش خوبی بود.
That’s a real improvement.پیشرفت واقعا خوبیه.
You’re doing great.داری عالی کار میکنی.
Don’t give up! / Hang in there!تسلیم نشو ...ادامه بده.
You can do it!تو میتونی.
Give it your best shot.تمام سعیتو بکن.
Nice job! / You did great!آفرین... عالی کار کردی.
Go easy on someone به کسی سخت نگرفتن
Ex: go easy on me. It's my first time to do this job. بهم سخت نگیر. اولین بارمه که این کار رو انجام میدم.
Ex: go easy on your brother. He is just a little child به برادرت سخت نگیر. اون فقط یه بچه کوچیکه.
Ex: The government should go easy on criminals if they are teenagers دولت باید به مجرمینی که نوجوان هستند سخت نگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *