صفحه اصلی /   اینستاگرام /  آیا حیات فرازمینی وجود دارد؟
آیا حیات فرازمینی وجود دارد؟

در این ویدیو با محاسبات ریاضیاتی و «معادله‌ دریک» احتمال وجود حیات فرازمینی بررسی می شود. شاید ما تنها موجودات هوشمند این کهکشان نباشیم!