صفحه اصلی /   اینستاگرام /  تصویر نجومی روز ناسا
تصویر نجومی روز ناسا

کهکشانی که از لبه دیده می‌شود!