صفحه اصلی /   اینستاگرام /  جهان شبیه سازی شده
جهان شبیه سازی شده

آیا ما در یک جهان شبیه‌سازی شده زندگی می‌کنیم؟!