دانشمندان از سلول های پوست انسان «نخ» تولید کردند بنابراین می توانند انسان ها را هم بهم بدوزند‌!!

دانشمندان از سلول های پوست انسان «نخ» تولید کردند بنابراین می توانند انسان ها را هم بهم بدوزند‌!!

مدیر،  4 سال قبل ، زمان مطالعه: < 1 دقیقه

گروهی از محققان در موسسه ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی فرانسوی در بوردو از سلول های پوست انسان…

ادامه مطلب…